دروس عربی راهنمایی
 رمز نرم افزارهای کمک آموزشی
من برای نرم افزار خود(علوم سوم راهنمائی بخش فیزیک)سه رمز گذاشته ام.برای مشاهده روی ادامه مطلب کلیک رنجه بفرمائید.
ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط علی محمودیان در جمعه ششم اسفند ۱۳۸۹  |
 
 

لطیفة

هُناك رَجُلٌ غنيٌّ. في يَومٍ مِنَ الأيَامِ ذَهَبَ إلی الصَّحراء. أخفی نُقودَها في التُّرابِ. يَوماً هو أرادَ أن يأخُذَ نُقودَهُ في تلك الصحراء ولكن لَم يَجِد نُقودَهُ.

قيلَ لهُ: هَل

لطیفة

هُناك رَجُلٌ غنيٌّ. في يَومٍ مِنَ الأيَامِ ذَهَبَ إلی الصَّحراء. أخفی نُقودَها في التُّرابِ. يَوماً هو أرادَ أن يأخُذَ نُقودَهُ في تلك الصحراء ولكن لَم يَجِد نُقودَهُ.

قيلَ لهُ: هَل هناك عَلامَةٌ (مَيِّزَةٌ) لِهذِهِ النُّقود؟ أجابَ رجلٌ: عِندَما أخفَيتُ نُقودي في الصحراء هُناك سَحابةٌ في السّماء.          

 

نُقود: مال

تٌرابـ الإنسانٌ خُلِقَ مِن طینٍ. الطینُ مَمزوجٌ من التُّرابِ وَ الماء.  هل فَهِمتَ مَعنی التُّراب؟

أخفیـ  «أخفی» و «مَخفي» مُشتقّان مِن «خَفي»/ «أخفی» فعلٌ ماضٍ لِمُذَکّر غائب مِن باب إفعال

هناك ـ دَقِّقوا بإستِعمالِ هذه الكَلِمَة في الجُملة لِكَي تَفهَموا مَعنيٰها:

هناك مُشكلٌ في الصوتِ.

سَحابةٌ : هي أبيَضٌ. المَطَرُ يُنزِلُ مِنها.         (مطر: باران)

 هناك عَلامَةٌ (مَيِّزَةٌ) لِهذِهِ النُّقود؟ أجابَ رجلٌ: عِندَما أخفَيتُ نُقودي في الصحراء هُناك سَحابةٌ في السّماء.          

 

نُقود: مال

تٌرابـ الإنسانٌ خُلِقَ مِن طینٍ. الطینُ مَمزوجٌ من التُّرابِ وَ الماء.  هل فَهِمتَ مَعنی التُّراب؟

أخفیـ  «أخفی» و «مَخفي» مُشتقّان مِن «خَفي»/ «أخفی» فعلٌ ماضٍ لِمُذَکّر غائب مِن باب إفعال

هناك ـ دَقِّقوا بإستِعمالِ هذه الكَلِمَة في الجُملة لِكَي تَفهَموا مَعنيٰها:

هناك مُشكلٌ في الصوتِ.

سَحابةٌ : هي أبيَضٌ. المَطَرُ يُنزِلُ مِنها.         (مطر: باران)

|+| نوشته شده توسط علی محمودیان در جمعه ششم اسفند ۱۳۸۹  |
 کدام صندلی؟
Which one
يه روز يه استاد فلسفه مياد سر کلاس و به دانشجوهاش ميگه:

امروز ميخوام ازتون امتحان بگيرم ببينم درسهايي رو که تا حالا بهتون دادمو خوب ياد گرفتين يا نه...!

بعد يه صندلي مياره و ميذاره جلوي کلاس و به دانشجوها ميگه:

با توجه به مطالبي که من تا به امروز بهتون درس دادم، ثابت کنيد که اين صندلي وجود نداره؟!

دانشجوها به هم نگاه کردن و همه شروع کردن به نوشتن روي برگه...

بعد از چند لحظه يکي از دانشجوها برگه شو داد و از کلاس خارج شد...

روزي که نمره ها اعلام شده بود، بالاترين نمره رو همون دانشجو گرفته بود !

اون فقط رو برگه اش يه جمله نوشته بود:

.

.

.

کدوم صندلي ؟
|+| نوشته شده توسط علی محمودیان در شنبه دوم بهمن ۱۳۸۹  |
 نحوه ی علامت گذاری عربی
ساکن=شيفت+g
تشديد=شيفت+f
کسره=شيفت+d
ضمه=شيفت+s
فتحه=شيفت+a
تنوين کسره=شيفت+e
تنوين نصب=شيفت+q
تنوين ضمه=شيفت+w
|+| نوشته شده توسط علی محمودیان در شنبه دوم بهمن ۱۳۸۹  |
 چرا استرس؟
فقط دو چيز وجود داره كه نگرانش باشي: اينكه سالمي يا مريض.

اگر سالم هستي، ديگه چيزي نمونده كه نگرانش باشي؛ اما اگه مريضي، فقط دو چيز وجود داره كه نگرانش باشي: اينكه دست آخر خوب مي شي يا مي ميري.

اگه خوب شدي كه ديگه چيزي براي نگراني باقي نمي مونه؛ اما اگه بميري، دو چيز وجود داره كه نگرانش باشي: اينكه به بهشت بري يا به جهنم.


اگر به بهشت بري، چيزي براي نگراني وجود نداره؛ ولي اگه به جهنم بري، اون قدر مشغول احوالپرسي با دوستان قديمي مي شي كه وقتي براي نگراني نداري!

پس در واقع هيچ وقت هيچ چيز براي نگراني وجود نداره!

 

|+| نوشته شده توسط علی محمودیان در چهارشنبه دهم آذر ۱۳۸۹  |
 درس سوم سال دوم راهنمایی

درس عربي سال دوم راهنمايي

 

درس سوم

 

 

هدف:

۱– آشنايي با صيغه هاي:

      - مذکر و مؤنث (مثني) در فعل ماضي

      - مذکر و مؤنث (جمع غائب) در فعل ماضي

۲– آشنايي با ضماير :

      - مذکر و مؤنث (مثني) در فعل ماضي

      - مذکر و مؤنث (جمع غايب) در فعل ماضي

 

 


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط علی محمودیان در دوشنبه دهم آبان ۱۳۸۹  |
 درس دوم سال دوم راهنمایی

درس عربي سال دوم راهنمايي 

درس دوم

 

 

هدف :

1– نحوه تبديل فعل ماضي مذکر به مؤنث

2– تعريف ضمير، کاربرد ضمير و معرفي ضمير (مفرد مذکر و مفرد مؤنث)


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط علی محمودیان در دوشنبه دهم آبان ۱۳۸۹  |
 درس اول سال دوم راهنمایی

درس عربي سال دوم راهنمايي

 

درس اول

 

 

هدف:

1–  يادگيري لغات جديد 

2– يادآوري که شامل قواعد زير مي باشد:

2-۱ - اسم مذکر يا مؤنث

2-۲ – اسم اشاره مذکر و مؤنث

2-۳ – کلمات پرسشي و نحوه جواب دادن به آن

2-۴ – جمعهاي مذکر سالم مؤنث سالم مکسر

2-۵ – انواع کلمه اسم فعل و حرف

                                     

 


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط علی محمودیان در دوشنبه دهم آبان ۱۳۸۹  |
 درس دهم
دروس عربی راهنمایی

درس عربي سال اول راهنمايي

 

 

درس دهم

 

هدف اين درس که درس آخر مي باشد، پس از آشنايي دانش آموز با کلمات جديد، فهم اين مطلب است که دانش آموز بداند زبان که از ترکيب کلمات ايجاد مي شود داراي اجرايي است که سازمان زبان را تشکيل مي دهد. به عبارت ديگر انواع کلمات به کار برده شده در زبان را به دانش آموز مي شناساند.

 

ترجمه درس کوشش در کار

اينجا دو مورچه بر روي ديوار هستند.

در دهان دو مورچه دانه اي بزرگ هست.

مورچه ها دانه را به سمت خانه حمل مي کنند.

در وسط راه دانه به زمين افتاد،

مورچه در طلب دانه (دنباله دانه) برگشت،

برگ را در جوي انداخت.

سپس مورچه اولي از آب خارج شد.

هر دو مورچه دانه را باهم گرفتند.

بعد از کوشش دو مورچه به خانه رسيدند.

بله ! ... کوشش کليد موفقيت و همکاري کليد خوشبختي است.

 

 

قانون

با توجه به متن درس، اگر دقت کنيم خواهيم ديد که کلمات عربي از سه نوع تشکيل مي شوند.

۱ – يک عده از کلمات به نام اشخاص يا چيزها دلالت مي کنند، آنها را اسم مي گوئيم.

۲ – عده اي ديگر بر انجام کاري در زمان مشخص دلالت مي کنند، آنها را فعل مي گوئيم.

۳ – عده اي ديگر از کلمات، معني مستقل ندارند و هنگام به کار رفتن در جمله مفهوم پيدا مي کنند، آنها را حرف مي گوئيم.

علامت اسم اين است که بيشتر داراي تنوين يا الف و لام «أل» مي باشد.

                   اسم  = العمل، الجدار، النحلة، کبيرةُ، صغيرةُ، کتابُ.

کلمه ¬ {       فعل  = رَجَعَتْ، تَحمل، ذَهَبَ، وَصََلت.

                   حرف  = و، في، إلي، من.

 

 

 

تمرين هاي درس

1– با توجه به متن درس به سؤالات زير پاسخ دهيد:

۱– هَلْ وَصَلَت ْ النّملتانِ الي البيت؟   

الف )لا ، ابداً                     ب) نعم، بعد جدٍ .

 

۲– أيْنَ  سَقَطت الجنة؟

الف ) في الساعقة .          

ب ) في اللارض .     

 

۳– ما حَمَلَت النَّملةُ الاُخري ؟

الف ) الْوَرَقة الصّغيرة ؟       

ب ) الحّبة الکبيرة ؟   

 

۲– لغات زير را با توجه به شماره هاي ۱ – اسم ، ۲ – فعل ، ۳ – حرف را مشخص کنيد.

الف ) اللُغة              د ) مُقدّسة             م) ألي        

ب ) نحن                ه) لِسانٍ                ن ) في       

ج ) نزّل                 و ) نُحِبُّ              ي ) مُبينٍ     

 

۳– با کلمات زير جمله کامل بسازيد، شماره گذاري نماييد:

۱ – التلّْميذُ      ۲ – الْکتابَ      ۳ – قَرَأ

الف )       

۱ – القلمَ        ۲ – أَخَذَت       ۳ – التلميذة

ب )       

۱ – أَنت ِ        ۲ – صادقة       ۳ – طالبةُ

ج )       

 

۴– باتوجه به تصاوير جاهاي خالي را پر کنيد:

        فعل             حرف                         

الف )....... الطالب ........ المدرسة .

( ۱ – يذهب  ، ۲ – يحْمل ، ۳ – إلي ، ۴ – تحت)

 

ب ) ....... الطالبة ......... البيت .

( ۱- وَقَعَت، ۲ – رَجَعَت ، ۳ – إلي ، ۴ – ب)

 

    فعل                    اسم   

د ) ........ الوالد من ..........

(۱ – خروج ، ۲ – البيت ، ۳ – وَصَل ، ۴ – في )

 

  

کلمات جديد

اللُغة = زبان

نزّل =  نازل کرد

لسان = زبان

مبين = آشکار ، واضح

نُحِبُ = دوست مي داريم

عالَمّية = جهاني

أُحِبُ = دوست مي دارم

اخي = برادرم

أبي = پدرم

يَدْعو = مي خواند

اَلصَّوم = روزه

نَحْن= ما

|+| نوشته شده توسط علی محمودیان در شنبه بیست و چهارم مهر ۱۳۸۹  |
 درس نهم
دروس عربی راهنمایی

درس عربي سال اول راهنمايي

 

 

درس نهم

 

۱– هدف اين درس نيز آشنايي دانش آموز با کلمات جديد است و اينکه در زبان عربي يک نوع کاربرد براي جمع بستن اسمها وجود دارد که از تغيير شکل پيدا کردن اسم به دست مِي آيد و در اصطلاح به آن جمع مُکَسَّر مي گوئيم.

 

ترجمه درس

دانش آموزان به کلاس داخل شدند.

سپس معلم نقاشي آمد.

دانش آموزان شروع به نقاشي کشيدن کردند.

سعيد قلم را گرفت و دفتر نقاشي را باز کرد.

عکس خورشيد را در آسمان نقاشي کرد.

سپس رودخانه کوچکي را نقاشي کرد.

و درختان و کوه هايي را

و دو پرنده کوچک در قفس

 نقاشي کرد،

سعيد به نقاشي نگاه کرد ...

و از خودش پرسيد.

آيا پرندگان، قفس را دوست مي دارند؟

هرگز ! ... ابداً ! ...

صفحه جديدي باز کرد.

پرنده اي نقاشي کرد.

بر روي درخت بلندي،

و حوضي پر از آب،

و پروانه هايي در آسمان.

 

 

قانون

۱– در اين درس با يک نوع جمع آشنا مي شويم که مانند جمع سالم نيست. در جمع سالم شکل مفرد اسم تغيير نمي کند ولي بعضي از اسامي وجود دارند که با تغيير شکل ... مفرد آنها جمع بسته مي شوند. اين نوع جمع را جمع مُکَسَّر مي ناميم.

ساختن جمع مُکَسَّر مانند جمع هاي سالم، راه مشخص و قاعده خاصي ندارد و بسياري از آنها را در فارسي به کار مي بريم. نمونه هايي از آن در مثال هاي زير مي آيد:

۱ -  أشخاص، أشجار             ۴  علماء، شهدا                 ۷ – أُمور، علوم

۲ – أنبياء، أولياء                   ۵ – مساجد، مَراجع           ۸ – تلاميذ، تفاسير

۳ – أهالي، اراضي                ۶ – رِجال، نقاط

 

 

 

تمرين هاي درس

۱– پاسخ کامل سؤالات زير کدام است :

۱ – ما أَخَذَ سعيدُ ؟              

الف ) أخَذَ سعيدُ صورة .

ب ) أَخَذَ سعيدُ القلم .

 

۲- مَنْ دَخَلَ المعلمُ في الصّفّ.

الف )   دَخََلَ المعلمُ في الصّفِّ.

ب ) دَخَل التّلاميذُ في الصّفِّ.

 

2- اسم اشاره مناسب را در جاي خالي قرار دهيد:

    ۱ - ......کتابُ مفيدُ .            

     الف ) هذا           ب) هذه              ج ) هولاء

 

    ۲- ...... عالِمانِ مُحْترمانِ .

            الف ) ذلک         ب ) هذين            ج ) هذان

 

    ۳ - ....... تُفاحتانِ .

    الف ) هذان       ب ) هذين            ج ) هاتان

 

    ۴ - ...... رجالُ .                  

    الف ) هذان      ب) هولاء             ج ) ذلک

 

    ۵ - ..... فاضلاتُ .                

    الف ) أولئک     ب ) هذا              ج ) تلک

 

۳– در عبارت هاي زير که بخشي از دعاي ندبه است جمع هاي مکسر وجود دارد. آنها را بخوانيد و جدول را کامل کنيد:

أين الشَموسَ الطالِعَة؟ أَينَ الْاقمارُ المُنيرة؟ أينَ الْْانْجُمُِ الزّاهرة؟ أينَ أعلامُ الدّينِ و قواعِدِ العم؟ أين المدَّخَرُ الْفرائضِ و السُّنَن؟ ....

 

الْفرائض

بزرگان

الشُّموسُ

ماهها

خورشيدها

واجبات

السُّنن

الْانْجُم

ستاره ها

اَعْلامُ

الْاقمار

سنت ها

 

 

کلمات جديد

رجال  - مردان (جمع رجل )       

الزّهراة – درخشان          

ناظرين – نگاه کنندگان

الشموس – خورشيدها (جمع شمس)

اعلام – بزرگان (جمع علم)

الطالعة – طلوع کنندها

المدّْخر – ذخيره شده

الاقمار – ماهها (جمع قمر)               

تجديد – احيا کردن

المنيرة – درخشان، روشن

الفرائض – واجبات ( جمع فريضه)

الآنجم – ستاره ها ( جمع نجم)

السّنن – سنت ها، روش ها، ( جمع سنت)

|+| نوشته شده توسط علی محمودیان در شنبه بیست و چهارم مهر ۱۳۸۹  |
 
 
 
بالا